Malmö Förvaltningsrätts Nämndemannaförening

Medlemskap

Medlem i Malmö Förvaltningsrätts Nämndemannaförening blir du enklast genom att meddela namn, adress, telefonnummer och e-postadress till kassör Lars Graffemark, email hidden; JavaScript is required

Medlemsavgiften är 250 kr per år och betalas till föreningens plusgiro 132 59 00-7. Är du nämndeman och medlem i annan domstols förening är avgiften 150 kr per år. Glöm inte att fylla i namnet vid inbetalning.

Medlemskap i nämndemannaförening ger ett bättre försäkringsskydd.

I medlemsavgiften ingår avgift till Nämndemännens Riksförbund.

Välkommen som medlem i vår förening!

Endast för administratörer