Malmö Förvaltningsrätts Nämndemannaförening

Medlemskap

Medlem i Malmö Förvaltningsrätts Nämndemannaförening blir du enklast genom att meddela namn, adress, telefonnummer och e-postadress till kassör Lars Graffemark, email hidden; JavaScript is required

Medlemsavgiften är 275 kr per år och betalas till föreningens plusgiro 132 59 00-7 . Glöm inte att fylla i namnet vid inbetalning.
Medlemskap i nämndemannaförening ger ett bättre försäkringsskydd.

I medlemsavgiften ingår avgift till Nämndemännens Riksförbund.

Välkommen som medlem i vår förening!

Endast för administratörer