Malmö Förvaltningsrätts Nämndemannaförening

Malmö Förvaltningsrätt nämndemannaförening 2023

Styrelsen

  • Ordförande
  • Medieansvarig

Hother Voss

veracruz1842@gmail.com
070-566 79 13
  • Vice ordförande

Per-Olof Friberg

fribergper@gmail.com
073-102 53 58
  • Medlemsansvarig
  • GDPR-ansvarig
  • Sekreterare
  • Kassör

Lars Graffemark

larsgraffemark43@gmail.com
073-614 63 44

Endast för administratörer